Doučování matematiky online

Online doučování matematiky je v současné době stále častěji používanější způsob výuky matematky.
Je mnoho nadšenců, kteří se snaží tento způsob výuky uskutečnit.
Existuje vyučovací metoda, která by se dala jistě velmi dobře využít pro úspěšné tvoření nástrojů sloužících tomuto ůčelu.

Jde o programované učení.

Sidney L. Pressey sestrojil roku 1920 stroj na objektivní testování, který také dokázal učit. B. F. Skinner v roce 1954 vystoupil na vědecké konferenci v Pittsburghu s přednáškou na téma: Věda o učení a umění učit se.
Skinner zastával myšlenku řízení učení.
V současné době slouží počítače často jako stroj uskutečňující programované učení.
O tom co to programovaná výuka je najdete poučení na této adrese:

Programované učení.

Behaviorismus <=> operantní podmiňování <=> učení na základě spontánních reakcí člověka
Prostředí internetu indikuje možnost ve stále větší míře uskutečňovat vysoce sofistikované učení matematiky v masovém měřítku.
Protože podle O. Selze a Piaget J. záleží každá myšlenková práce v doplňování komplexu (teorie Komplexerganzung) budé možné vytvořit systémy využívající tohoto poznatku.
209.